Điện Lạnh Hoàng Gia
Dịch vụ điện lạnh chuyên nghiệp tại nha
Tủ lạnh cũ sharp 180 lít

Tủ lạnh cũ sharp 180 lít

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 06 tháng

2.500.000 đ

Tủ lạnh cũ Sanyo 180 lít mới 85%

Tủ lạnh cũ Sanyo 180 lít mới 85%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 06 tháng

2.000.000 đ

Tủ lạnh cũ Sanyo 145 lít

Tủ lạnh cũ Sanyo 145 lít

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 6 tháng

1.600.000 đ

Tủ lạnh cũ Toshiba  130 lít

Tủ lạnh cũ Toshiba 130 lít

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 6 tháng

1.600.000 đ

Tủ lạnh cũ Sanyo 50L

Tủ lạnh cũ Sanyo 50L

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 06 tháng

1.100.000 đ

Tủ lạnh cũ Panasonic 430L

Tủ lạnh cũ Panasonic 430L

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 06 tháng

4.500.000 đ

Tủ Mát Alaska 220L

Tủ Mát Alaska 220L

Tình trạng: Cũ

2.600.000 đ

Tủ lạnh cũ Sanyo 90lit còn mới 95%

Tủ lạnh cũ Sanyo 90lit còn mới 95%

Tình trạng: Cũ

1.800.000 đ

Tủ lạnh cũ Sanyo 90 lít mới 90%

Tủ lạnh cũ Sanyo 90 lít mới 90%

Tình trạng: Cũ

1.300.000 đ

Tủ lạnh cũ Deawoo 180 lít

Tủ lạnh cũ Deawoo 180 lít

Tình trạng: Cũ

1.300.000 đ

Tủ lạnh cũ National 180 lít

Tủ lạnh cũ National 180 lít

Tình trạng: Cũ

2.200.000 đ

Tủ lạnh cũ Sanyo 150 lít

Tủ lạnh cũ Sanyo 150 lít

Tình trạng: Cũ

1.600.000 đ

Tủ lạnh cũ Panasonic 170 lít mới 80%

Tủ lạnh cũ Panasonic 170 lít mới 80%

Tình trạng: Cũ

1.500.000 đ

Tủ lạnh cũ Sanyo 110 lít mới 85%

Tủ lạnh cũ Sanyo 110 lít mới 85%

Tình trạng: Cũ

1.600.000 đ

Tủ lạnh cũ sanyo 110 lít

Tủ lạnh cũ sanyo 110 lít

Tình trạng: Cũ

1.600.000 đ

Tủ lạnh cũ LG 220 lít

Tủ lạnh cũ LG 220 lít

Tình trạng: Cũ

Call

Tủ lạnh cũ Hitachi 220 lít

Tủ lạnh cũ Hitachi 220 lít

Tình trạng: Cũ

Call

Tủ lạnh cũ Toshiba  220 lít

Tủ lạnh cũ Toshiba 220 lít

Tình trạng: Cũ

Call

Tủ lạnh cũ Panasonic 170 lít

Tủ lạnh cũ Panasonic 170 lít

Tình trạng: Cũ

2.000.000 đ

Tủ lạnh cũ National 170 lít

Tủ lạnh cũ National 170 lít

Tình trạng: Cũ

1.600.000 đ

Tủ lạnh cũ Electrolux 150 lít

Tủ lạnh cũ Electrolux 150 lít

Tình trạng: Cũ

1.800.000 đ

Tủ lạnh cũ sanyo 180 lít

Tủ lạnh cũ sanyo 180 lít

Tình trạng: Cũ

1.700.000 đ

Tủ lạnh cũ National 430 lít

Tủ lạnh cũ National 430 lít

Tình trạng: Cũ

4.500.000 đ

Tủ lạnh cũ deawoo 140 lít

Tủ lạnh cũ deawoo 140 lít

Tình trạng: Cũ

1.400.000 đ

Tủ lạnh cũ Sanyo 90 lít

Tủ lạnh cũ Sanyo 90 lít

Tình trạng: Cũ

1.200.000 đ

Tủ lạnh cũ Toshiba GR-R40VBA 350 lít

Tủ lạnh cũ Toshiba GR-R40VBA 350 lít

Tình trạng: Cũ

4.500.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...