Điện Lạnh Hoàng Gia
Dịch vụ điện lạnh chuyên nghiệp tại nha
Máy lạnh cũ Mitsubishi 2,5hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2,5hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

8.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

7.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter láng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter láng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter nòng súng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter nòng súng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter nòng súng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter nòng súng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.300.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2,5hp inverter clear tự động vệ sinh

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2,5hp inverter clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

9.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

8.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

7.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter clear tự động vệ sinh

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter nòng súng

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter nòng súng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1Hp

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.500.000 đ

Máy lạnh cũ Misubishi 1HP hàng thùng

Máy lạnh cũ Misubishi 1HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

3.700.000 đ

Máy lạnh cũ Misubishi Inverter 1HP hàng nội địa

Máy lạnh cũ Misubishi Inverter 1HP hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.800.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...