Điện Lạnh Hoàng Gia
Dịch vụ điện lạnh chuyên nghiệp tại nha
Máy lạnh cũ Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa nhật

Máy lạnh cũ Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Daikin 2hp inverter nội địa

Máy lạnh cũ Daikin 2hp inverter nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

7.500.000 đ

Máy lạnh cũ Daikin 1hp inverter hàng nội địa nhật

Máy lạnh cũ Daikin 1hp inverter hàng nội địa nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa

Máy lạnh cũ Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.300.000 đ

Máy lạnh cũ DAIKIN 1HP inverter Plasma Autoclean

Máy lạnh cũ DAIKIN 1HP inverter Plasma Autoclean

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh cũ DAIKIN 2HP inverter Plasma Autoclean

Máy lạnh cũ DAIKIN 2HP inverter Plasma Autoclean

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

8.500.000 đ

Máy lạnh cũ DAIKIN 1.5HP inverter Plasma Autoclean

Máy lạnh cũ DAIKIN 1.5HP inverter Plasma Autoclean

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP hàng thùng

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP nội địa

Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP hàng thùng

Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP hàng thùng

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP nội địa

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP nội địa

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 1 HP nội địa

Máy lạnh cũ Sharp 1 HP nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh cũ Sharp 1 HP hàng thùng

Máy lạnh cũ Sharp 1 HP hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP

Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ TOSHIBA 2 HP inverter Plasma Ion

Máy lạnh cũ TOSHIBA 2 HP inverter Plasma Ion

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1.5 HP inverter Plasma Ion

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1.5 HP inverter Plasma Ion

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1 HP inverter Plasma Ion

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1 HP inverter Plasma Ion

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.800.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2,5hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2,5hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

8.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

7.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter láng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter láng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter nòng súng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter nòng súng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter nòng súng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter nòng súng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.300.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2,5hp inverter clear tự động vệ sinh

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2,5hp inverter clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

9.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

8.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

7.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter clear tự động vệ sinh

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter nòng súng

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter nòng súng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ Hitachi 1hp inverter nội địa mới 80%

Máy lạnh cũ Hitachi 1hp inverter nội địa mới 80%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ Hitachi 2Hp Inverter

Máy lạnh cũ Hitachi 2Hp Inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh cũ Hitachi 1,5Hp hàng thùng

Máy lạnh cũ Hitachi 1,5Hp hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.800.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...