Điện Lạnh Hoàng Gia
Dịch vụ điện lạnh chuyên nghiệp tại nha
Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP

Máy lạnh cũ Sharp 2.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP

Máy lạnh cũ Sharp 1.5 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP

Máy lạnh cũ Sharp 2 HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

Call

Máy lạnh cũ TOSHIBA 2 HP inverter Plasma Ion

Máy lạnh cũ TOSHIBA 2 HP inverter Plasma Ion

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1.5 HP inverter Plasma Ion

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1.5 HP inverter Plasma Ion

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1 HP inverter Plasma Ion

Máy lạnh cũ TOSHIBA 1 HP inverter Plasma Ion

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.800.000 đ

Máy lạnh cũ DAIKIN 1HP inverter Plasma Autoclean

Máy lạnh cũ DAIKIN 1HP inverter Plasma Autoclean

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh cũ DAIKIN 2HP inverter Plasma Autoclean

Máy lạnh cũ DAIKIN 2HP inverter Plasma Autoclean

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

8.500.000 đ

Máy lạnh cũ DAIKIN 1.5HP inverter Plasma Autoclean

Máy lạnh cũ DAIKIN 1.5HP inverter Plasma Autoclean

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh cũ Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa

Máy lạnh cũ Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.300.000 đ

Máy lạnh cũ Daikin 1hp inverter hàng nội địa nhật

Máy lạnh cũ Daikin 1hp inverter hàng nội địa nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2,5hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2,5hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

8.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

7.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter láng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter láng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter láng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter láng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter nòng súng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter nòng súng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter nòng súng hàng nội địa

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter nòng súng hàng nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.300.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2,5hp inverter clear tự động vệ sinh

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2,5hp inverter clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

9.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Máy lạnh cũ Mitsubishi 2hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

8.500.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1,5hp inverter auto clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

7.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter clear tự động vệ sinh

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter clear tự động vệ sinh

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

6.000.000 đ

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter nòng súng

Máy lạnh cũ Mitsubishi 1hp inverter nòng súng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ Daikin 2hp inverter nội địa

Máy lạnh cũ Daikin 2hp inverter nội địa

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

7.500.000 đ

Máy lạnh cũ Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa nhật

Máy lạnh cũ Daikin 1,5hp inverter hàng nội địa nhật

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.500.000 đ

Máy lạnh cũ Hitachi 1hp inverter nội địa mới 80%

Máy lạnh cũ Hitachi 1hp inverter nội địa mới 80%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

4.500.000 đ

Máy lạnh cũ Hitachi 2Hp Inverter

Máy lạnh cũ Hitachi 2Hp Inverter

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

6.500.000 đ

Máy lạnh cũ Hitachi 1,5Hp hàng thùng

Máy lạnh cũ Hitachi 1,5Hp hàng thùng

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.800.000 đ

Máy lạnh cũ Toshiba 1Hp

Máy lạnh cũ Toshiba 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.500.000 đ

Máy lạnh Sharp 1Hp

Máy lạnh Sharp 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh cũ Media còn mới 80% 1HP

Máy lạnh cũ Media còn mới 80% 1HP

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh cũ LG 1Hp mới 90%

Máy lạnh cũ LG 1Hp mới 90%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.500.000 đ

Máy lạnh cũ LG 1Hp

Máy lạnh cũ LG 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh cũ Hitachi 1Hp

Máy lạnh cũ Hitachi 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh Alaska 1Hp

Máy lạnh Alaska 1Hp

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 12 tháng

3.400.000 đ

Máy lạnh cũ Hitachi 1,5Hp Inverter còn mới 80%

Máy lạnh cũ Hitachi 1,5Hp Inverter còn mới 80%

Tình trạng: Cũ

Bảo hành: 18 tháng

5.000.000 đ

Hỗ trợ trực tuyến

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...